Верховною Радою України 06 лютого 2018 року прийнято Закон України 2275-VIII «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю», який набуде чинності 17 червня 2018 року.

Закон вносить численні та грунтовні зміни до регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю  та товариств з додатковою відповідальністю, серед них зауважимо про наступні:

- особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника;

- заочне голосування;

- необхідність отримання згоди інших учасників на вихід учасником, що володіє часткою більш ніж 50 %;

- зменшення строку для повного внесення вкладу учасником товариства з одного року до шести місяців з дати державної реєстрації товариства;

- перехід прав учасника до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства;

- встановлення правил про значні правочини і правочини із заінтересованістю (так, правочини, вартість яких перевищує 50 відсотків чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, потребують попередньої згоди загальних зборів учасників). Інші правила можуть бути встановлені статутом;

- визнання на законодавчому рівні корпоративних договорів (так звані «shareholders’ agreements”), які мають конфіденційний характер та повинні бути безвідплатними.

Таким чином, суб’єкти господарювання повинні мати на увазі, що протягом одного року з моменту набуття чинності Законом товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю  повинні внести відповідні зміни до своїх статутів.

Важливим є те, що протягом цього періоду товариства звільняються від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію таких змін.

Версiя для друку