КМДА Київська міська державна адміністрація


Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, а також у інших розпорядників, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації» (важливою ознакою публічної інформації є її попередня фіксація на будь-яких матеріальних носіях інформації, що не потребує у відповідь на запити її створення (наприклад надання роз’яснення).

 

Для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація, у структурі апарату райдержадміністрації спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів, визначено відділ організації діловодства.

 

Подати запит на інформацію, розпорядником якої є Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація, можна одним зі шляхів:

1. Скласти текст запиту в довільній формі або скористатись шаблоном форми та надіслати одним із способів, найзручнішим для вас:

• електронною поштою [email protected]

• поштою на адресу просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115 (на конверті вказати: «Запит на інформацію»)

• зателефонувати та подати запит усно за номером (044) 299-08-36

• особисто за адресою просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, каб. 219

 

Для отримання консультації щодо ознайомлення з документами чи їх копіями в «спеціальному місці», необхідно звернутись до відділу організації діловодства: просп. Перемоги, 97, каб. 307, 309 (відповідальна особа Ярмаченко Лідія Вікторівна), тел. (044) 299-08-36).

 

Звертаємо увагу, що дублювати свій запит та надсилати його різними шляхами не потрібно!

Усі запити незалежно від способу подачі (електронною та звичайною поштою, особисто та усно телефоном) опрацьовуються однаково, відповідно до чинного законодавства.

 

Запит на інформацію має містити:

  1. Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
  2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Термін надання відповідей на запити 5 робочих днів. Розпорядник має право продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів (із обов’язковим повідомленням запитувача), якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

Законодавча база щодо доступу до публічної інформації

Звіти про опрацювання запитів

Питання і відповіді про публічну інформацію

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.