Головна  →  Адміністрація  →  Керівництво  →  Голова


    

тел. приймальня (044) 424-30-06, 299-08-37

   Здійснює керівництво діяльністю Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, несе персональну відповідальність за здійснення повноважень та виконання покладених на районну в місті Києві державну адміністрацію завдань згідно з Конституцією України, законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про столицю України – місто-герой Київ», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, Київської міської та Святошинської районної в місті Києві державних адміністрацій, також здійснення повноважень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації щодо реалізації державної політики в галузі вирішення питань адміністративно-територіального устрою; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; щодо питань бюджету та фінансів, розробки програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва; планування та обліку, податкової політики; розподілу та надання житла; цивільної оборони та цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; взаємодії та розвитку зв’язків з судами, правоохоронними органами; координації діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; щодо інших питань відповідно до законодавства. Організовує в межах своїх повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики в сфері охорони державної таємниці відповідно до вимог чинного законодавства, організовує та бере участь у здійсненні заходів, пов’язаних із мобілізаційною підготовкою та мобілізацією в Святошинському районі, цивільним захистом населення та сприяє їх виконанню.

     У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

 координує діяльність щодо фінансування підприємств, установ та організацій, які передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

  організовує співпрацю з суб’єктами господарювання у відповідній галузі, забезпечує складання графіків та плану дій з ними;

 організовує роботу щодо реєстрації відповідно до законодавства статутів (положень) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров’я, навчально-виховних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності; вносить пропозиції до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності в сфері охорони здоров’я;

 забезпечує здійснення фінансування розпорядників бюджетних коштів, які передані в управління Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації, а також заходів, пов’язаних із розвитком житлового господарства, благоустрою та інших заходів, передбачених законодавством;

  забезпечує здійснення, відповідно до законодавства, контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до бюджету міста Києва на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

  організовує роботу з боротьби зі стихійними явищами та ліквідації їх наслідків;

 забезпечує оголошення в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації;

 організовує роботу з інформування населення району про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;

забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів, пов’язаних з підтримкою громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я й прав, збереження матеріальних цінностей;

  забезпечує здійснення статистичного обліку громадян, які постійно або тимчасово проживають на території району;

 приймає рішення про надання відповідно до законодавства житла, отриманого в порядку розподілу від Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

 приймає рішення про надання відповідно до закону громадянам житла з житлового фонду соціального призначення;

 приймає рішення про включення жилих приміщень до числа службових та виключення їх із числа службових, затвердження рішень про надання службових жилих приміщень;

  здійснює погодження розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про надання дозволу на видалення зелених насаджень на території району;

  надає кандидатури щодо призначення на посади керівників навчальних закладів, які передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

 призначає на посади і звільняє з посад керівників підприємств, що передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, за погодженням з відповідним заступником голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;

 призначає на посади і звільняє з посад керівників закладів соціальної сфери, фізичної культури та спорту, що передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, за погодженням із директором відповідного департаменту виконавчого органу Київської міської зади (Київської міської державної адміністрації);

 вирішує питання призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я (комунальних некомерційних підприємств), які передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, в порядку, визначеному законодавством;

  приймає рішення про встановлення плати для батьків за перебування (харчування) дітей в державних, комунальних та дошкільних навчальних закладах;

  приймає рішення про встановлення додаткових пільг із плати за навчання в позашкільних навчальних закладах (школах естетичного виховання), що передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», за погодженням із Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

  сприяє органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил паспортної системи;

 організовує роботу щодо реєстрації положень (статутів) громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону;

    За його дорученням безпосередньо працює відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови.

   Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність відділів, інших структурних підрозділів безпосереднього підпорядкування:

 фінансового управління;

 відділу з питань кадрової роботи та державної служби; відділу бухгалтерського обліку та звітності; відділу з питань надзвичайних ситуацій; відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи; юридичного відділу;

 сектору взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції;

 сектору внутрішнього контролю і аудиту;

 головного спеціаліста з питань режимно-секретної роботи.

   У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з:

 Прокуратурою Святошинського району міста Києва;

 Правобережним міжрайонним відділом Головного Управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області;

 Святошинським районним управлінням ГУ МВС України в місті Києві;

 Святошинським районним управлінням ГУ ДСНС України у місті Києві;

 Святошинським районним у м. Києві військовим комісаріатом;

 Святошинським районним управлінням юстиції в м. Києві;

 Святошинським районним судом міста Києва;

 Державною податковою інспекцією у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві;

 органами Державної пенітенціарної служби України;

 органами адвокатури;

 іншими оборонними структурами та правоохоронними органами;

 Управлінням державного казначейства у Святошинському районі Головного управління Державного казначейства України в місті Києві;

 Територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10026/0124 філії – ГУ по м. Києву та Київській області Акціонерного товариства «Ощадбанк» та банківськими установами всіх форм власності;

 відділом статистики у Святошинському районі.

 

Версiя для друку