Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Апарат  →  Організаційно-аналітичний відділ

Адреса

03115, м. Київ пр. Перемоги 97

Телефон/факс

(044) 424-00-57

(044) 299-08-66

Електронна адреса

 orgvidsrda@ukr.net 

Заступник керівника апарату-начальник відділу

 Пашинський Микола Васильович   

Заступник начальника відділу

Гордєєва Валентина Миколаївна

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційно-аналітичний відділ апарату Святошинської районної

в місті Києві державної адміністрації

 

  1. Загальні положення

1.1. Організаційно-аналітичний відділ апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, який утворюється головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – голова держадміністрації). 

1.2. Відділ підпорядковується керівникові апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. 

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Регламентом Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 

  1. Основні завдання 

2.1. Здійснення організаційного, інформаційного, аналітичного забезпечення діяльності Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – держадміністрація). 

  1. Функції відділу 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

3.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), держадміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією.

3.2. Опрацьовує документи в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (Система електронного документообігу «АСКОД»). 

3.3. Здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення нарад за участю голови держадміністрації із першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату держадміністрації щодо вирішення нагальних питань життєдіяльності району. У разі потреби, здійснює їх протокольне забезпечення. 

3.4. Організовує участь голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату держадміністрації у засіданнях, нарадах, конференціях тощо в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України, Київській міській раді, виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), інших органах державної влади, установах, організаціях. 

3.5. Здійснює організаційне забезпечення нарад, конференцій, круглих столів, тощо за участю керівництва держадміністрації. 

3.6. Бере участь у налагодженні та підтримці зв’язків держадміністрації з відповідними органами зарубіжних країн, організації обміну делегаціями, забезпечує координацію заходів з організації прийому керівництвом держадміністрації іноземних та регіональних делегацій, здійснює організаційне забезпечення церемоній підписання угод, інших офіційних документів. 

3.7. Готує разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові держадміністрації. 

3.8. Готує проекти розпоряджень держадміністрації з питань, що відносяться до компетенції відділу. 

3.9. Відповідає за збір інформації з питань, що розглядаються на засіданнях колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

3.10. Здійснює організаційне забезпечення проведення засідань колегії держадміністрації. 

3.11. Координує проведення заходів за участю керівництва держадміністрації. 

3.12. Готує тижневий план роботи держадміністрації та щотижня подає його до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.13. Координує виконання плану заходів з проведення на території району виборів Президента, депутатів рад усіх рівнів, референдумів, у частині, яка стосується держадміністрації. 

3.14. Готує перспективний (річний), оперативний (місячний) плани роботи держадміністрації. 

3.15. Бере участь в опрацюванні та підготовці аналітичних матеріалів з питань життєдіяльності району. 

3.16. Формує та контролює графік чергувань працівників держадміністрації у вихідні та святкові дні. 

3.17. Формує списки для поздоровлення із державними, професійними та іншими святами, а також тексти вітальних листівок. 

3.18. Бере участь у розробці сценарних планів проведення на районному рівні заходів з нагоди відзначення державних свят, готує привітальні тексти, здійснює організаційне забезпечення проведення заходів. 

3.19. За дорученням керівництва розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, запити та звернення народних депутатів України, депутатів Київської міської ради, запити на публічну інформацію та готує відповіді на них. 

3.20. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом. 

3.21. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. 

3.22. Забезпечує захист персональних даних. 

3.23. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є. 

3.24. Здійснює інші повноваження передбачені законом. 

4. Права

Відділ має право: 

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою). 

4.3. Уносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи держадміністрації в межах компетенції відділу. 

4.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. 

4.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції. 

5. Керівник відділу 

5.1. Відділ очолює заступник керівника апарату-начальник організаційно-аналітичного відділу (далі –начальник відділу). 

5.2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка має відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу». 

5.3. Начальник відділу: 

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. 

5.3.2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань. 

5.3.3. Вживає заходів щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу. 

5.3.4. Забезпечує дотримання працівниками відділу внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни. 

5.3.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи держадміністрації. 

5.3.6. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 

 

Версiя для друку