Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Апарат  →  Організаційний відділ

Адреса

03115, м. Київ Просп. Перемоги, 97 , к.203

Телефон

(044) 424-00-57

Електронна адреса

orgvidsrda@ukr.net; zrgsrda@kievcity.gov.ua

Начальник   відділу

Онищенко Людмила Валеріївна

   Організаційний відділ апарату Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації є структурним підрозділом Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, який створюється головою районної в м. Києві державної адміністрації.

Організаційний відділ підпорядковується голові районної в м. Києві державної адміністрації та керівнику апарату.

Основними завданнями організаційного відділу є здійснення організаційного забезпечення діяльності районної в м. Києві державної адміністрації.

Організаційний відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

 1. Готує щомісячні та річні звіти про роботу районної в м. Києві державної адміністрації.
 2. Здійснює організаційне забезпечення проведення та збір інформації засідань колегії районної в м. Києві державної адміністрації.
 3. Готує перспективний (річний), оперативний (місячний) плани роботи районної в м. Києві державної адміністрації.
 4. Координує проведення заходів за участю голови районної в м. Києві державної адміністрації.
 5. Здійснює організацію проведення нарад у голови районної в м. Києві державної адміністрації.
 6. Готує експрес-інформацію про роботу районної в м. Києві державної адміністрації та щотижня подає її до Київської міської державної адміністрації.
 7. Координує виконання плану заходів з проведення на території району виборів Президента України, депутатів усіх рівнів рад, референдумів, зборів громадян, в частині, яка стосується  районної в м. Києві державної адміністрації.

 Організаційний відділ має право: 

 1. Готувати, у встановленому порядку, запити та отримувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, інших структурних підрозділів районної в місті Києві державної адміністрації інформацію, документи, статистичні, оперативні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на організаційний відділ завдань.
 2. Залучати фахівців структурних підрозділів районної в місті Києві державної адміністрації, підприємств, установ та організацій району, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань, які входять до їх компетенції. 
 3. Організаційний відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами районної в місті Києві державної адміністрації.
 4. Організаційний відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної в місті Києві державної адміністрації за погодженням з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

 Начальник організаційного відділу: 

 1. Здійснює керівництво діяльністю організаційного відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.
 2. Планує роботу відділу та забезпечує виконання планів роботи.
 3. Забезпечує виконання покладених на організаційний відділ завдань та несе персональну відповідальність перед головою районної в місті Києві державної адміністрації.
 4. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву районної в місті Києві державної адміністрації про призначення на посади та звільнення з посади працівників в організаційному відділі, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.
 5. Здійснює контроль за виконанням функціональних обов’язків і правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками відділу.
Версiя для друку