Головна  →  Адміністрація  →  Громадська рада  →  Перелік документів для участі в установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства

Перелік документів

для участі в установчих зборах за участю інститутів громадянського суспільства

для утворення громадської ради при Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації

· заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства

Зразок

До ініціативної групи з підготовки установчих зборів

для формування громадської

ради при Святошинській

районній в м. Києві

державній адміністрації

Заява

Просимо включити до списку учасників установчих зборів по створенню громадської ради при Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації та обрання в члени громадської ради

__________________________________________________________________

(П.І.Б)

Голову (члена) громадської організації

(назва)____________________________________________________________

До заяви додаються:

1. Рішення керівника організації (витяг з протоколу) про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності).

2. Біографічна довідка делегованого представника.

3. Копії документів, що підтверджують легалізацію організації (свідоцтво про реєстрацію).

4. Інформація у довільній формі про результати діяльності організації, спілки, тощопротягом останніх двох років на території Святошинського району.

Голова ГО Підпис Ініціали, прізвище

М.П.

· рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності)

Зразок

Витяг із протоколу засідання правління районної (міської, Всеукраїнської, міжнародної тощо) громадської організації ____ ____________ 20___ року №___ м. Київ

Присутні:

голова правління –

заступник голови правління –

Члени правління:

Порядок денний:

Про участь представника організації в установчих зборах з обрання громадської ради при Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації.

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради при Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації ПІБ, посада

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні:

Термін: до _________ 20__року.

Головуючий

Секретар

· біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства

Зразок

Біографічна довідка уповноваженого представника організації на участь в установчих зборах з обрання складу громадської ради

ПІБ

Працює

Громадянство Число, місяць і рік народження

Місце народження

Україна, м. Київ

Освіта

Науковий ступінь, вчене звання

Володіння мовами

Нагороди, почесні звання

Досвід роботи у виборних органах

Т р у д о в а д і я л ь н і с т ь

Д о д а т к о в а і н ф о р м а ц і я

Членство в громадській організації

Особисті досягнення

Контактна інформація

Можливий напрямок роботи у громадській раді

· копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (свідоцтво про реєстрацію);

· інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

Зразок

ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності організації протягом 20__ – 201_ років

1.

Назва організації

2.

Скорочена назва організації.

3.

Дані про легалізацію організації.

4.

Адреса, контакти.

5.

Мета та напрями діяльності.

6.

Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.

7.

Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду на території Святошинського району (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

Посада уповноваженої особи підпис, ініціали, прізвище

М.П. (за наявності)

Версiя для друку