Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Апарат  →  Архівний відділ

Адреса

03115, м. Київ пр. Перемоги 97, кабінет 205, 209

Телефон/Факс

(044) 424-12-18

Електронна адреса

arhivsrda1@ukr.net

Дні та години прийому громадян

Громадяни: Пн: з 10.00 до 13.00, Чт:  з 15.00 до 18.00

Юридичні особи: Чт: з 10.00 до 13.00

Начальник відділу

Коршикова Тетяна Мартинівна

Функції структурного підрозділу згідно положення

 • Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • розробляє проекти розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, у визначених законом випадках − проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень відділу;
 • готує самостійно або разом із іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
 • забезпечує, у межах своїх повноважень, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції відділу;
 • опрацьовує запити й звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;
 • забезпечує, у межах своїх повноважень, доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • забезпечує, у межах своїх повноважень, захист персональних даних;
 • забезпечує, у межах своїх повноважень, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • складає й подає за погодженням з Державним архівом м. Києва, для затвердження в установленому порядку, проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в Святошинському районі міста Києва, забезпечує їх виконання;
 • забезпечує зберігання, облік і охорону документів Національного архівного фонду з різними носіями інформації, переданих відділу державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадськими об’єднаннями, які діють (діяли) на території Святошинського району міста Києва, документів особового походження, друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи, облікових документів і довідкового апарату до них;
 • організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання й форми власності на них;
 • проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території Святошинського району міста Києва, незалежно від форм власності та підпорядкування;
 • інформує Державний архів м. Києва про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий;
 • веде облік юридичних осіб та фізичних осіб − джерел формування Національного архівного фонду та юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу, на підставі затверджених списків;
 • подає на затвердження Державному архіву м. Києва списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу;
 • перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових та позапланових перевірок, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;
 • надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Святошинського району міста Києва, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);
 • передає Державному архіву м. Києва у визначені ним строки документи Національного архівного фонду та довідковий апарат до них для постійного зберігання;
 • створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;
 • видає архівні довідки, витяги, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує, у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу, на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;
 • бере участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
 • вивчає, узагальнює й поширює досвід роботи архівних установ;
 • здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

 Перелік ліквідованих підприємств, установ і організацій  Ленінградського та Святошинського району 1998-2018 рр.

Версiя для друку