Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Апарат  →  Сектор внутрішнього контролю і аудиту

Адреса

03115, м. Київ, пр.   Перемоги, 97, к.203-б

Телефон

(044) 450-28-13

Електронна адреса

 audit_srda@ukr.net;

auditsrda@kievcity.gov.ua

Головний спеціаліст

 Гринь Ганна Володимирівна

Сектор відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

3) проводить оцінку:

  • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;
  • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у планах діяльності;
  • ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;
  • якості надання адміністративних послуг та виконання функцій та завдань, визначених актами законодавства;
  • стану збереження активів та інформації;
  • стану управління майном комунальної власності територіальної громади міста Києва, що передане до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;
  • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
  • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, її структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій, що передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

4) планує, організовує та проводить внутрішні аудити відповідно до стандартів, затверджених Мінфіном, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій;

5) подає голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних рішень;

6) звітує про результати діяльності відповідно до вимог чинного законодавства та стандартів внутрішнього аудиту;

7) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

8) розробляє проекти розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;

9) забезпечує у межах визначених повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

10) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Версiя для друку