Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Структурні підрозділи  →  Територіальний центр соціального обслуговування

Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва

03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 22-А

Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (далі - Територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація.

Територіальний центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання/перебування.

Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби та банку, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

Основними завданнями Територіального центру є забезпечення якісним соціальним обслуговуванням громадян, які цього потребують, надання необхідної допомоги людям похилого віку в адаптації до сучасних умов життя, створення можливостей для розширення кола спілкування та обміну досвідом, формування активної соціальної позиції в суспільстві.

  Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва

03148, м. Київ, вул. Жмеринська, 24

 

Директор

 

Заступник директора

Перелома Віталій Валентинович

 

Денисяко Руслан Іванович

044 290 55 72

 

044 290 55 30

Відділення соціальної допомоги вдома № 1

вул. Жмеринська, буд. 22-А

044 299 90 20

Відділення соціальної допомоги вдома № 2

вул. Чорнобильська, буд. 9

044 299 90 85

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

вул. Жмеринська, буд. 22-А

044 290 55 32

Відділення по роботі з особами з інвалідністю

вул. Жмеринська, буд. 22-А

044 290 55 72

Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю

вул. Петра Чаадаєва,  буд. 3-А

044 290 47 85

Положення про Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва

 
Центр у справах сім'ї та жінок "Родинний дім" Святошинського району

03179, м. Київ, вул. Бударіна, 3-Б

 

Директор

Мілінівська Леся Федорівна

068320 0676

[email protected]

 

 Територіальний центр надає такі послуги:

- догляд вдома;

- денний догляд;

- соціальна адаптація.

Крім того, Територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:

- інформаційні;

- консультування;

- соціально-економічні послуги (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);

-  представництво інтересів;

-  інші соціальні послуги.

 Структура Територіального центру:

- відділення соціальної допомоги вдома № 1, вул. Жмеринська,  буд. 22-А,  

- відділення соціальної допомоги вдома № 2, вул. Чорнобильська, буд. 9,                 

- відділення денного перебування, вул. Жмеринська, буд. 22-А,

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, вул. Жмеринська, буд. 22-А,

- відділення по роботі з особами з інвалідністю, вул. Жмеринська, буд. 22-А,

- відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг, вул. П. Чаадаєва, буд. 3-А,

- відділ громадського харчування, вул. П. Чаадаєва, буд. 3-А.

 

Відділення соціальної допомоги вдома.

Відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва утворюється для  надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання  соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком.

Відділення здійснює свою діяльність згідно Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760.

 Основні завдання Відділення: надання послуги «Догляд вдома»:

1. Приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування. 

2. Придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, 

   медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються. 

3. Виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації,

   відвідування хворих у закладах охорони  здоров'я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів.

5. Оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної   

  допомоги, внесення платежів. 

6. Читання преси.

7. Оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату, геріатричного         будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів. 

8. Сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації. 

9. Оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами    

   торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв'язку, службами житлово-комунального господарства, 

   закладами культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо.

10.Створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома.

11.Вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних органах, на підприємствах, в        установах і організаціях.

12. Інші соціальні послуги.

 Категорія громадян, які мають право на отримання соціальних послуг в Територіальному центрі:

громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров`я України;

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім`ї;

діти з інвалідністю.

 

Документи, які необхідні для надання соціальних послуг в Територіальному центрі.

Для надання соціальних послуг громадяни подають письмову заяву управлінню праці та соціального захисту населення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - управління праці та соціального захисту населення) за місцем проживання/перебування, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання/перебування громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, які подали письмову заяву Управлінню праці та соціального захисту населення, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа Управління в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина. У п’ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб’єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) управління праці та соціального захисту населення, яке в одноденний строк після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг і надсилає такі документи Територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

Після надходження зазначених документів Територіальний центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Надання структурними підрозділами Територіального центру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно.

Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 Протипоказання для прийняття на надання соціальних послуг.

Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадянам є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

 Припинення надання соціальних послуг.

Надання соціальних послуг громадянам структурними підрозділами Територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1) поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в наданні соціальних послуг;

2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує Територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання;

4) зміни місця проживання/перебування (за межами Святошинського району, на який поширюються повноваження Територіального центру);

5) поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

6) грубого, принизливого ставлення громадянина до соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників Територіального центру і його структурних підрозділів;

7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

8) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

9) виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг Територіальним центром;

10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

11) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

12) відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від надання соціальних послуг;

13) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;

14) припинення діяльності Територіального центру. В такому разі Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в Територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо).

У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть.

 

Проведення внутрішньої оцінки якості  надання соціальних послуг по Територіальному центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» в рамках внутрішньої оцінки вивчається якість роботи Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва по наданню соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах згідно Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760.

Основними завданнями Територіального центру, при проведенні внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуг догляд вдома є:

 • оптимізація діяльності роботи відділення, що надає послугу догляд вдома;
 • підвищення рівня професійної компетенції персоналу;
 • дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги догляд вдома;
 • дотримання вимог до якості соціальної послуги встановлених у Державному стандарті;
 • виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;
 • визначення результативності надання соціальних послуг;
 • виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальних послуг, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.

Методи оцінки якості соціальної послуги догляд вдома:

 • опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та/або їх законних представників;
 • спостереження за процесом надання соціальних послуг;
 • бесіда/співбесіда з персоналом відділення, що надає послугу;
 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

Ціль внутрішньої оцінки: моніторинг та контроль якості надання соціальної послуги догляду вдома для виявлення відхилень від запланованих показників та формування управлінського впливу на усунення недоліків. В цьому напрямку визначалась якість соціальної послуги.

 Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю.

 Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва утворене для надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю не менш як у двох групах, наповнюваність кожної з яких становить від 8 до 10 дітей з інвалідністю та (або) дітей віком від 2 років, які мають ризик отримати інвалідність. Відділення розраховано на 8 груп.

Метою діяльності відділення є здійснення соціальної, психологічної та педагогічної реабілітації дітей з інвалідністю, створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально продуктивної особистості, забезпечення умов для отримання вихованцями освіти відповідного рівня. У Відділенні можуть надаватися соціальна послуга денного догляду, рання, соціальна, психологічна, педагогічна, фізична реабілітація, медичний супровід та інші послуги.

Відділення розміщено в спеціально пристосованому, обладнаному пандусом приміщенні. Перевезення дітей-інвалідів до відділення та додому з моменту відкриття щоденно здійснюється спеціалізованим автомобілем марки Газель та Volkswagen Trasporter.

 Відділення денного перебування

Відділення денного перебування Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва утворюється для надання соціальних послуг не менш як 30 громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18 - річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування, на день.

Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних  протипоказань  для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної  незалежності, відновлення  знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

            Відділення денного перебування надає такі послуги: 

            соціальна адаптація;

            денний догляд. 

            Крім  того, відділення денного перебування може надавати такі соціальні послуги: 

            консультування;

            представництво інтересів.

Соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку».

В Територіальному центрі соціального обслуговування Святошинського району м. Києва відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 25.08.2011 № 326 «Про запровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» впроваджена та надається соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку» відділенням денного перебування Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району.

В «Університеті третього віку» працюють 5 факультетів для людей похилого віку:

- «Комунікаційних та інформаційних технологій»;

- «Правознавства»;

- «Психологічний»;

-  «Німецька мова»;

-  «Основи медицини».

Цей інноваційний проект має на меті впровадження та практичну реалізацію принципу навчання людей похилого віку впродовж всього життя та підтримка фізичних, психологічних та соціальних здібностей, реінтеграцію людей похилого віку в активне життя суспільства, надання допомоги людям похилого віку в адаптації до сучасних умов життя шляхом оволодіння новими знаннями, зокрема щодо процесу старіння та його особливостей, сучасних методів збереження здоров’я, набуття навичок самодопомоги, формування принципів здорового способу життя, основ законодавства стосовно людей похилого віку та його застосування на практиці, формування та розвитку навичок використання новітніх технологій, насамперед інформаційних та комунікаційних, підвищення якості життя людей похилого віку, завдяки забезпеченню доступу до сучасних технологій та адаптації до технологічних перетворень, формування практичних умінь і навичок, можливість для розширення кола спілкування та обміну досвідом.

Для проведення безкоштовного навчання та освітніх заходів Територіальним центром соціального обслуговування приймаються усі бажаючі непрацюючі громадяни похилого віку.

Після закінчення відповідного курсу навчання на факультеті студентам - людям похилого віку в рамках заохочення вручаються сертифікати.

Студенти відвідують театри, виставки, музеї, проводяться лекції та екскурсії по історичним містам м. Києва.

Основними завданнями надання послуги є організація та проведення безкоштовного навчання та освітніх заходів для людей похилого віку та можливість для розширення кола спілкування та обміну досвідом.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

         Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва утворюється для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:

- похилого віку; 

- осіб з інвалідністю; 

- хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю; 

-  які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю. 

         Право на безоплатне обслуговування відділенням  адресної допомоги мають: 

- громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому порядку;

- інші громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім'ї; 

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають  на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, особи з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї; 

-  багатодітні родини;

-  малозабезпечені громадяни;

- внутрішньо переміщені особи.

Відділення виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян:

1) одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;

2) ліками, предметами медичного призначення;

3) предметами побутової гігієни;

4) продовольчими та промисловими товарами;

5) гарячими обідами тощо.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги також надає безкоштовні талони для ремонту взуття, одягу, послуги перукаря.

            
Відділення по роботі з особами з інвалідністю.

Відділення по роботі з особами з інвалідністю Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (далі – Відділення), завданням якого є впровадження в життя політики з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, залучення їх до участі в економічних, політичних, культурних сферах життя суспільства.

Робота відділення по роботі з особами з інвалідністю спрямована на формування позитивного ставлення до життя та забезпечує людям з особливими потребами розширення спілкування, світогляду, розвиток власних здібностей.

З метою забезпечення доступності соціальних послуг для осіб, які за станом здоров’я не мають змоги себе обслуговувати та задовольнити свої потреби, у відділенні по роботі з особами з інвалідністю утворена мультидисциплінарна команда, яка складається з перукарів, групи з гігієни, психолога.       

Відділення може надавати такі соціальні послуги:

- інформаційні;

- консультування;

- представництво інтересів;

- інші соціальні послуги.

 Відділ громадського харчування.

   Організація безкоштовного харчування для малозабезпечених, одиноких непрацездатних громадян здійснюється  через відділ громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва. 

Відділ громадського харчування Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва (далі - Відділ) забезпечує безкоштовним харчуванням одиноких непрацездатних громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. 

Фінансування витрат, пов`язаних з організацією безкоштовного харчування, здійснюється за рахунок коштів виділених в рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».

Безкоштовне харчування надається шляхом доставки гарячого харчування додому непрацездатним громадянам зі значно зниженою (IV група) та повністю втраченою (V група) рухомою активністю.

Платні соціальні послуги  (послуга Догляд вдома).

         З метою покращення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя громадян Святошинського району Територіальним центром можуть надаватися платні соціальні послуги відповідно до Положення про умови та порядок надання платних соціальних послуг та послуг зі встановленням диференційованої плати Територіальним центром соціального обслуговування  Святошинського району м. Києва.

            Платні соціальні послуги Територіальним центром надаються:

- громадянам, які  не  здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,  хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

- громадянам, які  перебувають у складних життєвих обставинах у  зв'язку  з  безробіттям  і  зареєстровані   в   державній   службі  зайнятості  як  такі,  що  шукають роботу,  у зв'язку із стихійним  лихом,  катастрофою, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб  вище встановленого прожиткового мінімуму; 

- іншим громадянам,  іноземцям  та  особам без громадянства,  у  тому  числі  біженцям,  які  проживають  в  Україні  на   законних  підставах   та   перебувають   у   складних  життєвих  обставинах,  потребують сторонньої допомоги і мають  можливість  оплачувати  ці  послуги.  

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються Територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2005            № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги» і затверджуються його директором.

Обчислення тарифів на платні соціальні послуги проводиться з урахуванням  Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 № 1184.

 
 
Версiя для друку