ПІБ особи, щодо якої   здійснюється   перевірка

Посада

Дата початку   перевірки

Результат перевірки

Ведмідь Микола   Петрович

Сканкопія   заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія   декларації

головний спеціаліст   відділу по обслуговуванню   інвалідів, ветеранів війни, праці

11.12.2014

Довідка про результати перевірки 

Шупаревська Вікторія Олексіївна

Сканкопія   заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія   декларації

Провідний спеціаліст відділу житлових субсидій

18.02.2015

Довідка про результати перевірки 

Ющенко Оксана Василівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст відділу соціальної підтримки сімей

20.03.2015

 Довідка про результати перевірки

Маршук Владіслава Павлівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Начальник відділу соціальної підтримки сімей

20.03.2015

 

 Довідка про результати перевірки

Рухайло Людмила Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення09.06.2015  Довідка про результати перевірки

Шахрай Тетяна Анатоліївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення з організаційно-правових питань 10.06.2015 Довідка про результати перевірки 

Кравченко Галина Юріївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення з питань житлових субсидій та пільг   10.06.2015 Довідка про результати перевірки
 Десятко Олена Іванівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Начальник вiддiлу по обслуговyванню iнвалiдiв, ветеранів вiйни, працi10.06.2015 Довідка про результати перевірки 

Кухаренко Вiкторiя Cepгiївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Начальник вiддiлу кадрів10.06.2015 Довідка про результати перевірки
 Лещук Ольга Сергiiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Начальник вiддiлу контролю за призначенням та виплатою пенсiй10.06.2015 Довідка про результати перевірки 
 Степанушло Світлана Анатоліївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Начальник вiдділу адресних допомог, гараптiй та компенсацій10.06.2015 Довідка про результати перевірки
 Добривечір Світлана Василівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Начальник відділу по призначеню допомоги10.06.2015 Довідка про результати перевірки

Серветнік Анатолій Михайлович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Начальник вiддiлу захисту населення вiд наслiдкiв aварії на ЧАЕС10.06.2015 Довідка про результати перевірки
 Криворук Інна Анатоліївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Начальник юридично-організаційного відділу10.06.2015 Довідка про результати перевірки

Штогріна Алла Іванівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Начальник загального відділу10.06.2015 Довідка про результати перевірки

Черкевич Майя Іванівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Завiдувач сектору монiторингч вирiшення соцiально-економiчих проблем10.06.2015 Довідка про результати перевірки 
 Пухляк Вікторія Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Начальник відділу комплексної програми "Турбота"10.06.2015 Довідка про результати перевірки 
 Ленко Наталія Терентіївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Начальник відділу автоматизованих систем управління10.06.2015 Довідка про результати перевірки
Якубенко Валентина Василiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Начальник вiдділу праці та зайнятості10.06.2015 Довідка про результати перевірки
 Войченко Наталія Борисівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Завідувач сектору вирішення умов праці10.06.2015 Довідка про результати перевірки
 Казнадєй Наталія Володимирівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Начальник вiддiлу житлових субсидiй10.06.2015 Довідка про результати перевірки
 Сімоніш Ганна Іванівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Начальник вiдлiлу персоніфікованого облiку пiльг10.06.2015 Довідка про результати перевірки 
 Мельник Алла Іванівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спецiаліст відділу фінансового забезпечення та звітності10.06.2015  Довідка про результати перевірки 
Андрущенко Оксана Андріївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спецiаліст відділу фінансового забезпечення та звітності10.06.2015 Довідка про результати перевірки
 Боднар Наталя Володимирiвна,

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спецiаліст відділу фінансового забезпечення та звітності10.06.2015 Довідка про результати перевірки 
 Войтенко Марiя Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спецiаліст відділу фінансового забезпечення та звітності10.06.2015  Довідка про результати перевірки 
 Коляденко Ольга Іванівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спецiаліст відділу фінансового забезпечення та звітності10.06.2015 Довідка про результати перевірки 
 Сiвашова Iрина Юpiївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спецiаліст відділу по обслуговуванню інвалідів, ветеранів війни, праці10.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Дубик Олена Анатолiiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Заступник начальника відділу соціальних інспекторів10.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Кулішенко Галина Євгенівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний державний соціальний інспектор відділу соціальних інспекторів10.06.2015 Довідка про результати перевірки
Демченко Марина Фіделівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний державний соціальний інспектор відділу соціальних інспекторів10.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Холодова Анна Анатоліївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний державний соціальний інспектор відділу соціальних інспекторів10.06.2015 Довідка про результати перевірки
Руденко Віра Михайлівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний державний соціальний інспектор відділу соціальних інспекторів10.06.2015  Довідка про результати перевірки 
Ватаманюк Зореслава Володимирівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний державний соціальний інспектор відділу соціальних інспекторів10.06.2015 Довідка про результати перевірки
Смеречинська Ірина Володимирівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст відділу кадрів10.06.2015 Довідка про результати перевірки
Якимець Наталія Вікторівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст відділу кадрів10.06.2015 Довідка про результати перевірки
Грицай Наталія Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст відділу кадрів10.06.2015  Довідка про результати перевірки 
Візір Людмила Василівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Заступник начальника відділу адресних допомог, гарантій та компенсацій10.06.2015 Довідка про результати перевірки
Григорович Наталія Сергіївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст  відділу адресних допомог, гарантій та компенсацій10.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Мороз Наталія Анатоліївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст  відділу адресних допомог, гарантій та компенсацій10.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Козінська Наталія Сергіївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст  відділу адресних допомог, гарантій та компенсацій10.06.2015 Довідка про результати перевірки
Студiнська Вiкторiя Володимирiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст  відділу контролю за призначенням та виплатою пенсій22.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Kypiєнкo Вiкторiя Петрiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст  відділу контролю за призначенням та виплатою пенсій22.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Демченко Валентина Biктopiвнa

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Заступник начальника вiддiлу по призначенню допомоги22.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Пендак Тетяна Iвaнiвнa

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст  відділу по призначенню допомоги22.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Переволока Тетяна Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст  відділу по призначенню допомоги22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Мазур Олена Степанівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст  відділу по призначенню допомоги22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Ткачук Наталiя Григорiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст  відділу по призначенню допомоги22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Загоровська Вероніка Анатоліївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Провідний спеціаліст  відділу по призначенню допомоги22.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Князева Людмила Валеріївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Провідний спеціаліст  відділу по призначенню допомоги22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Петрук Ольга Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Провідний спеціаліст  відділу по призначенню допомоги22.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Коптєва Інна Іванівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст загального відділу22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Стародубова Тетяна Віталіївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст загального відділу22.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Золкіна Світлана Володимирівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст загального відділу22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Валевич Антоніна Сергіївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Провідний спеціаліст загального відділу22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Грабовська Марина Вікторівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст сектору моніторінгу вирішення соціально-економічних проблем22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Ігнатік Олена Станіславівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст відділу адресних допомог, гарантій та компенсацій22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Вербовська Оксана Василівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст відділу по обслуговуванню інвалідів, ветеранів війни, праці22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Iванiшина Валентина Володимирiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спецiалiст вiддiлу захисту населення вiд наслiдкiв aвapii на ЧАЕС22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Шарапанюк Людмила Василiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спецiалiст вiддiлу захисту населення вiд наслiдкiв aвapii на ЧАЕС22.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Брацюн Iрина Петрiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спецiалiст вiддiлу захисту населення вiд наслiдкiв aвapii на ЧАЕС22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Сергеенко Свiтлана Миколаiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст юридично-організаційного відділу22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Казак Ольга Миколаiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст юридично-організаційного відділу22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Волинська Ольга Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст юридично-організаційного відділу22.06.2015 Довідка про результати перевірки 
Щербак Юлiя Iвaнiвнa

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст юридично-організаційного відділу22.06.2015 Довідка про результати перевірки
Романенко Ольга Андріївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спецiалiст вiддiлу комплексної програми "Турбота"01.07.2015  Довідка про результати перевірки 
Ковальчук Валентина Борисiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спецiалiст вiддiлу комплексної програми "Турбота"01.07.2015 Довідка про результати перевірки
Хайлов Микола Петрович,

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спецiалiст вiддiлу комплексної програми "Турбота"01.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Iващук Тетяна Петрiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спецiалiст вiддiлу автоматизованих систем управлiння01.07.2015 Довідка про результати перевірки
Власенко Олена Володимирiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спецiалiст вiддiлу працi та зайнятостi01.07.2015 Довідка про результати перевірки
Рудий Володимир Вiкторович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спецiалiст вiддiлу працi та зайнятостi01.07.2015 Довідка про результати перевірки
Сєменцова Тамара Павлiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спецiалiст вiддiлу працi та зайнятостi01.07.2015 Довідка про результати перевірки
Kopiннa Тетяна Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 ГоловниЙ спецiалiст сектору вирiшоння умов працi01.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Монастирецька Юлiя Анатолiiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 ГоловниЙ спецiалiст сектору вирiшоння умов працi01.07.2015 Довідка про результати перевірки
Майборода Cвітлана Якiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Заболотна Людмила Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій13.07.2015 Довідка про результати перевірки
Чухрієнко Світлана Олексіївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Глушко Валентина Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Бригинець Вікторія АКнатоліївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій13.07.2015 Довідка про результати перевірки
Комісаренко Олена Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій13.07.2015 Довідка про результати перевірки
Могилевець Оксана Петрівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Колюка Ольга Іванівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Павлова Наталія Олександрівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Похилько Оксана Василівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Руденко Тетяна Степанівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Сиротенко Наталія Володимирівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Бадрак Неля Миколаiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Заступник начальника вiддiлу персонiфiкованого облiку пiльг13.07.2015 Довідка про результати перевірки
Романко Ганна Валетинівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст вiддiлу персонiфiкованого облiку пiльг13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Люта Свiтлана Василiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст вiддiлу персонiфiкованого облiку пiльг13.07.2015 Довідка про результати перевірки
Шепiло Олена Олександрiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст вiддiлу персонiфiкованого облiку пiльг13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Гудченко Наталія Володимирівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Провідний спеціаліст вiддiлу персонiфiкованого облiку пiльг13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Голуб Наталiя Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Провідний спеціаліст вiддiлу персонiфiкованого облiку пiльг13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Кадурiна Тетяна Володимирiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Провідний спеціаліст вiддiлу персонiфiкованого облiку пiльг13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
ОмельяненкоЮлiя Іванівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Провідний спеціаліст вiддiлу захисту нaceлeння вiд наслiдкiв aвapiї на ЧАЕС13.07.2015 Довідка про результати перевірки 
Мамай Катерина Іванівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст відділу по обслуговуванню інвалідів, ветеранів війни, праці14.12.2015 Довідка про результати перевірки 
Кирилліна Оксана Василівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Державний соціальний інспектор відділу соціальних інспекторів14.12.2015 Довідка про результати перевірки
Забарний Максим Олександрович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Провідний спеціаліст вiддiлу захисту нaceлeння вiд наслiдкiв aвapiї на ЧАЕС14.12.2015 
Одарченко Оксана Борисівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та звітності 25.01.2016 Довідка про результати перевірки
Жигарєва Олена Петрівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та звітності 25.01.2016 Довідка про результати перевірки
Гурін Вікторія Вікторівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст відділу кадрів 25.01.2016 Довідка про результати перевірки 
Хмара Олена Андріївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст відділу кадрів29.01.2016 Довідка про результати перевірки
Дорош Ксенія Вікторівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія деклараці

Головний спеціаліст відділу соціальної підтримки сімей11.03.2016 Довідка про результати перевірки 
Руденко Олександр Миколайович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія деклараці

   Довідка про результати перевірки 
Карецька Соня Дмитрівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія деклараці

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення з організаційно-правових питань04.05.2016 Довідка про результати перевірки

Білик Максим Анатолійович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

Головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та звітності03.10.2016 Довідка про результати перевірки

Сологуб Тетяна Трохимівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу праці та зайнятості 23.11.2016 Довідка про результати перевірки

Cміхотур Лiдія Михайлiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст сектору забезпечення санаторно-курортного лікування 12.12.2016 Довідка про результати перевірки

Матюшенко Алiна В'ячеславiвна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спецiалiст вiлдiлу фiнансового забезпечення та звiтностi 13.12.2016 Довідка про результати перевірки

Гуменна Ольга Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

  Головний спецiалiст вiлдiлу управління персоналом 11.01.2017 Довідка про результати перевірки

Анатьєва Марія Сергіївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

  Головний спецiалiст організаційно-аналітичного вiлдiлу  10.02.2017 Довідка про результати перевірки 

Малюта Оленна Володимирівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спецiалiст вiлдiлу управління персоналом 14.04.2017 Довідка про результати перевірки 

Шкляр Інна Вікторівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спецiалiст організаційно-аналітичного вiлдiлу  04.05.2017 Довідка про результати перевірки

Лисиця Анна Олександрівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій  04.08.2017  Довідка про результати перевірки

Мельник Тетяна Михайлівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст організаційно-аналітичного відділу 30.11.2017 Довідка про результати перевірки

Одинець Юлія Віталіївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 
 Головний спеціаліст відділу по призначенню допомоги 30.11.2017  Довідка про результати перевірки

Мот Денис Юрійович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу АСУ 05.01.2018 Довідка про результати перевірки

Новак Андрій Володимирович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст організаційно-аналітичного відділу 25.01.2018  Довідка про результати перевірки

Матвійчук Олена Олексіївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу житлових субсидій 01.10.2018 Довідка про результати перевірки

Батуревич Катерина Ігорівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу соціальної підтримки сімей 08.10.2018  Довідка про результати перевірки

Охріменко Людмила Русланівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу у справах ветеранів війни, осіб з інвалідністю, з питань опіки та піклування 

 

 31.10.2018 Довідка про результати перевірки

Герасимович Оксана Леонідівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 
Головний спеціаліст відділу праці та зайнятості 

 

 05.11.2018 Довідка про результати перевірки

Лінькова Тетяна Сергіївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та звітності  09.04.2019 Довідка про результати перевірки

Фартак Оксана Григорівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Сканкопія декларації

 Головний спеціаліст відділу праці та зайнятості 03.05.2019 Довідка про результати перевірки

Матвієнко Надія Леонідовна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу у справах ветеранів війни, осіб з інвалідністю, з питань опіки та піклування  09.07.2019 Довідка про результати перевірки

Чеховська Наталія Юріївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу соціального захисту учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС 01.10.2019  Довідка про результати перевірки

Богачова Олена Вікторівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу управління персоналом 11.11.2019 Довідка про результати перевірки

Дружинський Олександр Петрович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу автоматизованих систем управління 23.01.2020 Довідка про результати перевірки

Плис Юлія Олександрівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу з питань моніторінгу соціальних послуг, гендерної рівності, оздоровлення і відпочинку дітей 15.07.2020 Довідка про результати перевірки

Павленко Леонід Валерійович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Заступник начальника управління - начальник відділу реалізації соціальних програм 23.09.2020 

Солом'яний Анатолій Володимирович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Начальник відділу соціальних інспекторів 24.09.2020 Довідка про результати перевірки

Коломієць Наталія Павлівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та звітності  27.10.2020 Довідка про результати перевірки

Погребняк Наталія Костянтинівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділ забезпечення санаторно-курортного лікування 11.11.2020 Довідка про результати перевірки

Кислий Олександр Олексійович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

  Головний спеціаліст відділу житлових субсидій 19.11.2020 Довідка про результати перевірки

Хмельницький В'ячеслав Едуардович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу автоматизованих систем управління  25.11.2020 Довідка про результати перевірки

Ковальчук Тетяна Олександрівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Завідувач сектору з питань публічних закупівель 30.11.2020 Довідка про результати перевірки

Марченко Євгеній Андрійович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу соціально-трудових відносин 02.12.2020 Довідка про результати перевірки

Циганков Петро Володимирович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу по призначенню допомоги 16.12.2020 Довідка про результати перевірки

Побережніченко Ольга Анатоліївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст сектору моніторингу вирішення соціально-економічних проблем 22.01.2021 Довідка про результати перевірки

Братиця Олена Анатоліївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу координації надання соціальних послуг та гендерної рівності 05.04.2021 Довідка про результати перевірки

Самійленко Анастасія Юріївна 

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст організаційно-аналітичного відділу  05.04.2021 Довідка про результати перевірки

 Максименко   Ганна Вікторівна 

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу соціального захисту учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС  02.06.2021 Довідка про результати перевірки

Бабіна Наталія Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу контролю соціальних виплат та їх цільового використання   07.07.2021 Довідка про результати перевірки

Розум Олена

Федорівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу забезпечення санаторно-курортного лікування  та відпочинку дітей 15.07.2021 Довідка про результати перевірки

Міценко Ганна Сергіївна  

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу соціального захисту учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС 22.09.2021  Довідка про результати перевірки

Дяцуник Наталія Юріївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

  Головний спецiалiст юридичного вiлдiлу 03.12.2021   Довідка про результати перевірки

Коаленко Світлана Анатоліївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

  Головний спеціаліст відділу соціального захисту учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС 22.12.2021  Довідка про результати перевірки

Таберко Олена Анатоліївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст відділу по призначенню допомоги 16.02.2022Повідомлення про припинення  перевірки

Корольова Анна Сергіївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

головний спеціаліст відділу реалізації соціальних програм 25.10.2023Довідка про результати перевірки

Кошмак Галина Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та звітності25.10.2023Довідка про результати перевірки

Холодок Юрій Іванович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

головний спеціаліст відділу моніторингу вирішення соціально-економічних проблем25.10.2023Довідка про результати перевірки

Яцикович Юрій Петрович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

головний спеціаліст відділу у справах ветеранів війни та осіб з інвалідністю25.10.2023Довідка про результати перевірки

Шалюта Світлана Петрівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

головний спеціаліст відділу реалізації соціальних програм25.10.2023Довідка про результати перевірки

Яворський Олександр Васильович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

головний спеціаліст відділу адміністративно-господарського забезпечення25.10.2023Довідка про результати перевірки

Вівсяна Алла Володимирівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

заступниця начальника управління - начальниця відділу реалізації соціальних програм27.10.2023Довідка про результати перевірки

Шиш Віталій Миколайович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

головний спеціаліст відділу по призначенню допомоги27.10.2023Довідка про результати перевірки

Войналович Оксана Іванівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

головний спеціаліст відділу по призначенню допомоги30.10.2023Довідка про результати перевірки

Денисяко Руслан Іванович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація 

завідувач сектору контролю за прихзначенням та виплатою пенсій30.10.2023Довідка про результати перевірки

Черниш Ольга Анатоліївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 

головний спеціаліст відділу соціального захисту внутрішньо переміщених осіб30.10.2023Довідка про результати перевірки

Андрійченко Юлія Василівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

головний спеціаліст відділу по призначенню допомоги06.11.2023Довідка про результати перевірки

Мостова Катерина Сергіївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та звітності06.11.2023Довідка про результати перевірки

Ігнатенко Олег Аркадійович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

заступник начальника відділу соціального захисту внутрішньо переміщених осіб08.11.2023Довідка про результати перевірки

 Демчук Володимир Володимирович

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

начальник відділу соціального захисту внутрішньо переміщених осіб09.11.2023 Довідка про результати перевірки

 Гур'єва Ольга Григорівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 головний спеціаліст відділу з опіки та піклування над недієздатними та обмежено дієздатними особами20.11.2023 Довідка про результати перевірки

 Ковальчук Ольга Володимирівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 головний спеціаліст сектору контролю за призначенням та виплатою пенсій05.12.2023 Довідка про результати перевірки
Дударенко Надія Вікторівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення та звітності24.11.2023  Довідка про результати перевірки

 Севрук Юлія Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 головний спеціаліст відділу по призначенню допомоги15.02.2024  Довідка про результати перевірки

Червонюк Світлана Миколаївна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 головний спеціаліст відділу по призначенню допомоги19.02.2024  Довідка про результати перевірки

Жипова Марина Володимирівна

Сканкопія заяви

Повідомлення про перевірку

Декларація

 Головний спеціаліст організаційно-аналітичного відділу22.02.2024   Довідка про результати перевірки
Версiя для друку