Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Апарат  →  Відділ інформаційних технологій

Адреса

03115, м. Київ, пр. Перемоги 97, к.109

Телефон

(044) 299-08-69

Електронна адреса

viddil_it@ukr.net;

itsrda@kievcity.gov.ua

Начальник   відділу

Тюмін Володимир Володимирович

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційних технологій апарату

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

1. Загальні положення

 1.1.     Відділ інформаційних технологій апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та забезпечує виконання покладених на відділ завдань у галузі інформатизації;

1.2.  Відділ підпорядковується керівникові апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

1.3.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу  Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.

 2. Основні завдання

 2.1.     Забезпечення реалізації державної політики у галузі інформатизації у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації;

2.2.  Здійснення програмно-технічного забезпечення структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

2.3.  Забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту інформації, що є власністю держави та персональних даних під час її обробки в інформаційно-телекомунікаційних системах Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

2.4.  Забезпечення розвитку електронного урядування та впровадження програм у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації;

 2.5   Забезпечення застосування кваліфікованого електронного підпису у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації.

3. Функції відділу

 Відділ  відповідно до покладених на нього завдань:

 3.1.  Проводить роботу щодо забезпечення структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації відповідною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням у межах їх завдань;

 3.2.  Аналізує використання комп’ютерного парку та програмного забезпечення з метою підвищення ефективності роботи та усунення недоліків;

 3.3.  Проводить профілактичні роботи та поточне технічне обслуговування апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів комп’ютерного зв'язку та комп’ютерної мережі;

3.4.  Забезпечує технічний супровід офіційного веб-сайту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

 3.5.  Проводить роботу з вдосконалення локальної обчислювальної мережі Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

 3.6   Забезпечує своєчасне розроблення необхідних заходів із захисту інформації та створення систем захисту інформації;

3.7.  За дорученнями керівництва розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, запити та звернення народних депутатів України, депутатів Київської міської ради, запити на публічну інформацію та готує відповіді на них;

 3.8.  Готує проекти розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що відносяться до компетенції відділу;

3.9.  Забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки;

 3.10.  Забезпечує підготовку та подання кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг інформації, необхідної для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

3.11.  Забезпечує ведення обліку захищених носіїв особистих ключів та засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки;

3.12.  Забезпечує захист персональних даних;

3.13.  Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої     він є;

 3.14. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 3.15. Виконує інші передбачені законом функції.

Версiя для друку