Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Апарат  →  Відділ контролю за благоустроєм

Адреса

03115, м. Київ, пр. Перемоги, 97 каб.403

Телефон

(044) 452-64-78

Електронна адреса

sv-blago@ukr.net

Начальник   відділу

 Баришовець Роман Олександрович

Заступник начальника відділу

Латюк Костянтин Валерійович 

Головний спеціаліст

Сиволожський Денис Валентинович

452-64-78

Головний спеціаліст

Павлюк Віталій Іванович

452-64-78

Головний спеціаліст

Фещин Ярослав Васильович

452-64-78

Головний спеціаліст

Коваленко Олександр Іванович

452-64-78

Головний спеціаліст

Беспалько Микола Михайлович

452-64-78

Головний спеціаліст

Сучок Олександр Володимирович

452-64-78

Головний спеціаліст

Дрозд Катерина Петрівна

452-64-78

Головний спеціаліст

Сікорська Олена Андріївна

452-64-78

Головний спеціаліст

Думітраш Дмитро Андрійович

452-64-78

Головний спеціаліст

Генсіцький Віталій Петрович452-64-78

1. Відділ контролю за благоустроєм  Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ( далі - відділ ) є структурним підрозділом   Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, що утворюється головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації для здійснення контролю за станом благоустрою території району.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київської міської та Святошинської районної в місті Києві державних адміністрацій, наказами начальника Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва, іншими нормативними актами України та цим Положенням.

3. Відділ підпорядковується голові та першому заступнику голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

4. Основними завданнями відділу є:

- контроль за своєчасним прибиранням, дотриманням нормативного санітарно-технічного стану територій, будівель, споруд, інженерних мереж, елементів зовнішнього благоустрою, перевірка територій біля малих архітектурних форм, незалежно від форм власності, вжиття відповідних заходів, щодо усунення виявлених недоліків;

- організація  благоустрою території району;

- забезпечення виконання оперативних завдань, доручень голови та заступників голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації у сфері благоустрою;

- участь у розробці комплексних програм і планів благоустрою та озеленення території району;

- контроль в межах своїх повноважень за благоустроєм територій та дотриманням встановленого порядку утримання і експлуатації об’єктів інфраструктури району;

- контроль за відновленням благоустрою після виконання аварійних і ремонтних розриттів на території району;

- контроль за якістю виконаних робіт по відновленню благоустрою;

- вирішення питань щодо розміщення малих архітектурних форм на території району та прийняття рішень про їх демонтаж відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації );

- надання керівництву Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, начальнику Головного управління контролю за благоустроєм міста Києва інформації щодо порушень  “Правил благоустрою міста Києва”, з метою прийняття відповідних заходів;

- підготовка проектів розпоряджень голови Святошинської районної в       місті Києві державної адміністрації; 

- надання службам, підприємствам, установам, організаціям району, незалежно від форм власності і підпорядкування приписів;

- складання адміністративних протоколів за порушення Правил благоустрою міста Києва відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації );

- подання в Головне управління контролю за благоустроєм міста Києва заявок на демонтаж, перевезення самовільно встановлених малих архітектурних форм, рекламних носіїв, гаражів і таке інше;

- розгляд заяв, листів та звернень організацій і громадян з питань благоустрою, організація їх обліку та своєчасного виконання, надання консультацій з поточних питань;

- організація проведення місячників з благоустрою, санітарних днів, днів довкілля, загального міського конкурсу “Район найкращого благоустрою”;

- виконання інших доручень керівництва.

5. Відділ контролю за благоустроєм у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за погодженням виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації ). Начальник відділу контролю за благоустроєм здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, подає у відповідності до чинного законодавства пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

7. У разі відсутності начальника відділу  його  обов’язки виконує заступник.

Версiя для друку