Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Апарат  →  Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови

Адреса

03115, м. Київ пр. Перемоги 97

Телефон/факс

(044) 450-28-22

Електронна адреса

 zrgsrda@ukr.net;

zrgsrda@kievcity.gov.ua

Начальник відділу

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 

1. Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, що підпорядковується голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ( далі – голова держадміністрації) та забезпечує його діяльність. 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) та Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

 3. Основними завданнями відділу є:

 організаційне, інформаційне, експертно-аналітичне забезпечення діяльності голови держадміністрації; створення сприятливих умов для ефективного здійснення головою держадміністрації своїх повноважень; забезпечення зв’язку голови держадміністрації з органами державної влади вищого рівня, центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, громадськістю, іноземними та міжнародними організаціями та їх представниками, засобами масової інформації.

 4.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 •  планує та складає розпорядок робочого часу голови держадміністрації, формує і опрацьовує щоденні та щотижневі робочі плани, організовує підготовку необхідних матеріалів з окремих питань щоденної роботи голови держадміністрації; забезпечує виконання представницьких функцій головою держадміністрації;
 •  приймає участь у підготовці проектів доручень голови держадміністрації;
 •  здійснює інформаційне, аналітичне, експертне забезпечення діяльності голови держадміністрації;
 •  приймає участь в організації зустрічей, нарад голови держадміністрації; забезпечує підготовку матеріалів до публічних виступів;
 •  проводить розробку та здійснює спільно з іншими структурними підрозділами Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації заходи, спрямовані на забезпечення діяльності голови держадміністрації; 
 • подає голові держадміністрації інформацію з питань суспільно-політичних подій, державних свят та важливих пам′ятних дат;
 •  готує проекти розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що відносяться до компетенції відділу;
 •  забезпечує оперативним телефонним зв′язком голову держадміністрації;
 •  веде журнали реєстрації вихідних та вхідних телефонограм, що надходять на ім′я голови держадміністрації;
 •  виконує інші доручення голови держадміністрації щодо забезпечення умов його ефективної діяльності.

 5. Відділ для виконання своїх повноважень має право:

 •  одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інформацію, необхідні для виконання завдань відділу;
 •  залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу;
 •  здійснювати контроль за виконанням доручень голови держадміністрації.

 6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної в місті Києві державної адміністрації.

7. Начальник відділу:

- забезпечує виконання функцій відділу;

- здійснює керівництво та організовує діяльність відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує належний контроль за їх виконанням;

- забезпечує розробку заходів щодо створення умов для ефективної діяльності голови держадміністрації;

-  забезпечує підготовку проектів розпоряджень держадміністрації з питань, які відносяться до компетенції відділу;

- за дорученням голови держадміністрації забезпечує підготовку аналітичних матеріалів з питань життєдіяльності району;

- у межах наданих повноважень, за дорученням голови держадміністрації, підтримує контакти з іншими органами виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами, необхідними для виконання службових обов’язків;

- бере участь у нарадах голови держадміністрації;

- вносить на розгляд голові держадміністрації пропозиції з підбору, розстановки та взаємозамінності кадрів у відділі, підвищення їх ділової кваліфікації, створення кадрового резерву, призначення та звільнення його працівників, просування їх по службі, присвоєння рангів працівникам відділу, їх морального і матеріального заохочення, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності тощо;

- забезпечує створення належних умов для роботи працівників відділу, вносить пропозиції голові держадміністрації щодо матеріально – технічного оснащення відділу;

- доповідає голові держадміністрації по службовій кореспонденції, що підлягає його розгляду.

8. Начальник відділу має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою держадміністрації у встановленому порядку.

9. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються головою держадміністрації у відповідності з чинним законодавством України.

Версiя для друку