Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Апарат  →  Відділ роботи із зверненнями громадян

Адреса

03115, м. Київ, Просп. Перемоги, 97

Телефон

(044) 424-21-45, 424-24-25

Електронна адреса

vzgsvyatoshin@ukr.net;

zgsrda@kievcity.gov.ua

Начальник   відділу

Колоколуша Тетяна Анатоліївна

ПО Л О  Ж Е Н Н Я

про відділ  роботи із зверненнями громадян Святошинської районної в місті  Києві державної адміністрації

1.Відділ  роботи із зверненнями громадян є структурним підрозділом апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі- державна адміністрація), який утворюється головою адміністрації і підпорядковується голові Святошинської районної в місті  Києві державної адміністрації та керівнику апарату.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,  рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, розпорядженнями голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації,  цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Основними завданнями відділу є:

3.1. Забезпечення громадянам необхідних умов для здійснення гарантованих Конституцією України прав звертатися з заявами, скаргами, пропозиціями до державних органів влади.

 3.2.Забезпечення організації діловодства за зверненнями громадян, контролю за їх розглядом.

3.3.Надання методичної допомоги в організації роботи по веденню діловодства за зверненнями громадян структурним підрозділам  державної адміністрації та підприємствам, майно яких передано до сфери  управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (далі- підприємства).

3.4.Вивчення та узагальнення пропозицій, заяв та скарг громадян.

3.5.Здійснення інформаційно-довідкової та аналітичної роботи з питань компетенції відділу, повідомлення громадян про результати розгляду звернень.

4.Відділвідповідно до покладених на нього  завдань :

4.1.Здійснює ведення діловодства відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об′єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997    № 348 та Інструкції з діловодства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, затвердженої розпорядженням голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 30.12.2010  № 7 (далі - Інструкція).

4.2.Приймає, реєструє, попередньо розглядає і передає за призначенням письмові звернення громадян, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію по зверненням громадян.

4.3.Веде реєстраційну, контрольну і довідкову картотеки (комп’ютерна обробка ).

4.4.За дорученням керівника апарату перевіряє у структурних підрозділах державної адміністрації та на підприємствах стан роботи з питань діловодства за зверненнями громадян.

4.5.Забезпечує організацію та проведення особистого прийому громадян головою, першим заступником  та заступниками голови державної адміністрації згідно з графіком прийому, інформує їх про зміст звернень громадян.

4.6.Надає методичну та практичну  допомогу  структурним підрозділам     державної   адміністрації   та  підприємствам  в  організації роботи  із  зверненнями громадян.

4.7.Здійснює контроль за виконанням доручень, даних головою, першим заступником та заступниками голови державної адміністрації під час прийому  громадян.

4.8.Консультує та роз’яснює громадянам порядок розгляду  їх звернень.

4.9.Веде автоматизований  облік всіх письмових та усних звернень громадян, з повним відображенням в них питань, пояснень та результатів розгляду звернень громадян (комп’ютерна інформаційна система).

4.10.Здійснює  комплексне  вивчення пропозицій,  заяв  та  скарг від громадян, розгляд причини, що їх викликали  та  інформує за  напрямками  керівництво адміністрації.

4.11.Аналізує стан роботи структурних підрозділів державної адміністрації та підприємств з питань розгляду звернень громадян та інформує керівництво адміністрації.

4.12.Здійснює контроль за своєчасним розглядом звернень громадян. 

4.13.Здійснює підготовку аналітичних довідок, повідомлень та звітів в  установленому порядку.

4.14. Здійснює зберігання документів за зверненнями громадян.

4.15.Готує  за   дорученням  керівництва державної адміністрації проекти    розпоряджень    Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що віднесені до компетенції відділу.

5. Відділ має право:

5.1. За згодою керівника апарату повертати структурним підрозділам державної адміністрації та підприємствам проект відповіді підготовлений заявнику з порушенням вимог Інструкції.

5.2.Виносити на розгляд голови державної адміністрації питання про стан роботи із зверненнями   громадян району, вносити пропозиції про поліпшення діяльності з цих питань.

5.3.За   дорученням  керівника  апарату  перевіряти  стан  роботи з питань діловодства за зверненнями  громадян у структурних підрозділах державної адміністрації та підприємствах.

 6. Відділ   при  вирішенні   питань,   які належать   до  його   відання, взаємодіє з іншими структурними підрозділами державної адміністрації,  підприємствами.

7. Відділ    роботи   із   зверненнями   громадян  очолює     начальник, який призначається на посаду і  звільняється  з посади  головою державної адміністрації за погодженням виконавного органу Київської міської ради   (Київської міської державної адміністрації).

8.Відділ несе відповідальність за облік звернень, за збереження документів, за розголошення змісту звернень в позаслужбових цілях та за виконання  інших покладених на нього  завдань  згідно з чинним законодавством.

9. Структура відділу і чисельність його працівників затверджується головою Святошинської районної  в місті Києві державної адміністрації.

 

Версiя для друку