Головна  →  Адміністрація  →  Керівництво  →  Жидченко


к.406, тел. (044) 452-93-01 приймальна

  Забезпечує виконання положень Конституції України, законів України «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про місцеві державні адміністрації», інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, Київської міської та Святошинської районної в місті Києві державних адміністрацій, здійснення повноважень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації щодо реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, організації роботи закладів охорони здоров’я, розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я; ветеринарного контролю; соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави; забезпечення виконання законодавства про пільги, встановлені для інвалідів, ветеранів війни та праці, прирівняних до них осіб, військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку, та членів їх сімей, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; материнства і дитинства; опіки та піклування; забезпечення ефективної роботи та розвитку мережі закладів соціального захисту населення, організації роботи з розроблення прогнозів розвитку мережі соціального захисту населення; праці та зайнятості населення; у галузі освіти і науки, культури, туризму, охорони культурної спадщини; фізичної культури і спорту; забезпечення ефективної роботи та розвитку мережі закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, молодіжних організацій, жіночих громадських організацій, розробки прогнозів. їх розвитку; сім’ї та молоді; захисту прав дітей, профілактики злочинності серед малолітніх та неповнолітніх; опіки і піклування над дітьми; щодо реалізації державної політики в галузі містобудування та архітектури; будівництва об’єктів; інвестицій; комплексного розвитку території району, поліпшення його архітектурного вигляду; землекористування в межах повноважень, наданих Київською міською радою; транспорту та зв’язку, реалізації державної політики в галузі економічного та соціального розвитку району,  реалізації державної зовнішньоекономічної політики в сфері Європейської та Євроатлантичної інтеграції України; державних закупівель, промисловості,  науково-технічної та інноваційної діяльності; підприємництва, регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

  У межах своїх повноважень згідно з функціями, що випливають з покладених на нього завдань і визначеного кола питань:

 забезпечує доступність і безоплатність освіти на території району, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно - культурні товариства;

забезпечує здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; сприяє створенню необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяє діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

 забезпечує організацію медичного обслуговування та харчування у закладах культури, фізкультури і спорту та навчальних закладах, які належать до комунальної власності;

забезпечує створення умов для розвитку культури; забезпечує організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку; забезпечує надання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні; вживає заходи щодо забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками в межах доведених бюджетних призначень, створення умов для самоосвіти;

вживає заходи до вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах, в межах доведених бюджетних призначень;

організовує роботу щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;

забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів до влаштування дітей, що залишились без піклування батьків, на виховання в сім’ї громадян;

вживає заходи щодо забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей;

сприяє вирішенню відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних навчальних закладах та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку й не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей в школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей в школах (групах з подовженим днем);

забезпечує здійснення управління закладами науки, культури, фізкультури і спорту, навчальними закладами, що передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

 сприяє зміцненню й розвитку матеріально-технічної бази закладів соціального захисту населення, підвищенню рівня і якості обслуговування в них;

забезпечує розробку й виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічного розвитку їх обслуговування;

забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

сприяє наданню протезно-ортопедичної допомоги населенню й забезпеченню інвалідів засобами пересування й реабілітації;

організовує роботу з надання субсидій та пільг населенню на житлово- комунальні послуги;

сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць;

забезпечує здійснення згідно з законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

організовує роботу з призначення опіки та піклування над недієздатними, обмежено дієздатними громадянами;

координує діяльність щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

організовує роботу із забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в межах доведених бюджетних призначень;

сприяє в межах наданих повноважень організації медичного обслуговування та харчування в оздоровчих закладах, які належать до комунальної власності;

забезпечує в межах наданих повноважень доступність і безоплатність медичного обслуговування на території району;

вживає заходи вирішення відповідно до законодавства питань щодо надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у антитерористичній операції, забезпеченні її проведення; сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам із дитинства, багатодітним сім’ям;

забезпечує організацію для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

вживає заходи вирішення відповідно до законодавства питання про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; пільг і допомоги, пов’язаних із охороною материнства й дитинства, в інших випадках, передбачених законодавством;

забезпечує організацію проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;

організовує роботу з виплати відповідно до рішень Київської міської ради щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;

бере участь у організації призову громадян на альтернативну (невійськову) службу;

забезпечує дотримання вимог законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;

забезпечує співробітництво з науковими установами та організаціями району;

вживає заходів щодо функціонування мережі закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, що передані до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації; забезпечує розробку прогнозів щодо розвитку зазначеної мережі та вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації щодо врахування прогнозів розвитку мережі закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту при розробці проектів програм соціально-економічного розвитку м. Києва;

погоджує призначення керівників закладів охорони здоров’я (комунальних некомерційних підприємств);

вживає заходи щодо забезпечення реалізації державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, на допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню;

організовує роботу з формування та реалізації районних та галузевих науково-технічних програм та інноваційних проектів з пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку району;

визначає шляхи структурно-інвестиційної політики на території району;

організовує роботу з підготовки та подання до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку району, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;

організовує роботу з проведення комплексного аналізу розвитку економіки району, визначає пріоритети соціально-економічного розвитку району;

 вживає заходи з контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами транспорту й зв’язку;

 організовує підготовку пропозицій щодо погодження розміщення на території району об’єктів будівництва;

 готує пропозиції щодо погодження паспортів на опорядження та колористичне вирішення фасадів, зовнішнє архітектурне освітлення об’єктів та територій;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації щодо місцевих містобудівних програм, містобудівної документації (крім генерального плану міста Києва) в частині території району;

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації щодо виконання або делегування в установленому порядку функцій замовника на будівництво, реконструкцію й ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

вносить пропозиції голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації щодо погодження комплексних схем розташування тимчасових споруд у частині території відповідного району міста Києва, місць розташування та функціонального призначення тимчасових споруд на території району;

бере участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством, готує пропозиції щодо присвоєння поштових адрес об’єктам;

 контролює використання земельних ділянок за цільовим призначенням; відповідає за організацію роботи з реалізації інвестиційних проектів на території району;

організовує роботу з розроблення та реалізації заходів, спрямованих на підтримку засобів масової інформації на території району.

  У межах своїх повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність управлінь та інших структурних підрозділів районної в місті Києві державної адміністрації безпосереднього підпорядкування:

Управління будівництва, архітектури та землекористування;

Управління освіти, молоді та спорту;

Управління праці та соціального захисту населення;

Управління охорони здоров’я;

Служби у справах дітей;

відділу культури та охорони культурної спадщини;

відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації;

відділу економіки, підприємництва та торгівлі.

  Координує та контролює в межах наданих повноважень Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації діяльність:

Святошинського районного у місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва;

організацій та об’єднань ветеранів війни та праці;

комунального підприємства «Промінь у Святошинському районі м. Києва»;

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги № 1» Святошинського району міста Києва;

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги № 2» Святошинського району міста Києва;

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги № 3» Святошинського району міста Києва;

комунального некомерційного підприємства «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району міста Києва;

клініки ветеринарної медицини Святошинського району міста Києва державної установи «Центр охорони здоров’я тварин в м. Києві»; садівничих, гаражно-будівельних та дачних кооперативів; органів самоорганізації населення;

«комунального підприємства «Екологія в Святошинському районі

м. Києва».

  У межах своїх повноважень забезпечує взаємодію з:

Святошинським районним центром зайнятості;

Святошинським районним відділенням Київського міського управління Пенсійного фонду України;

комунального підприємства по будівництву і експлуатації паркінгів, гаражів, автостоянок для автотранспорту «Автопарк-Сервіс» Святошинського району м. Києва».

 

 

Версiя для друку