КМДА Київська міська державна адміністрація


10 жовтня 2019

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва.

 

Правові підстави проведення конкурсу

Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 та розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 24 вересня 2019 року № 672 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»Святошинського району м. Києва».

Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»Святошинського району м. Києва

Адреса: вул. Чорнобильська, буд. 5/7, місто Київ, 03179

Основним завданням комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва є:

- надання первинної медичної допомоги;

- здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Святошинського району м. Києва та особам, які уклали декларацію про вибір лікаря;

- вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Статут  комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва (додаток 1);

Структура комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва (додаток 2);

Річний фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва на 2019 рік  (додаток 3).

Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі

  1. Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 11.10.2019.
  2. Кінцевий строк приймання документів: до 16-45  25.10.2019
  3. Документи приймаються за адресою: просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, к.308

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

(044) 424-02-15,

e-mail: persrsrda@kievcity.gov.ua

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 4;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 5;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 6;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 7;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції

 

 

Громадянство України. Повна вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи: не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Конкурсна пропозиція розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Святошинського району м. Києва: на 3 роки у паперовому вигляді та на електронних носіях, де передбачається:

-       план реформування закладу протягом одного року;

-       заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-       пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

-       пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.    

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту

Визначаються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», від 29.12.2009 № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Директору нараховується заробітна плата, виходячи з:

1. посадового окладу у розмірі, розрахованому відповідно до чинного законодавства і фактично відпрацьованого часу;

2. надбавки за складність, напруженість у роботі в розмірі 50 відсотків посадового окладу і фактично відпрацьованого часу.

3. Преміювання здійснюється у межах фонду заробітної плати відповідно до діючого на Підприємстві Положення про преміювання.

3. За науковий ступінь кандидата або доктора наук встановлюються доплати до посадового окладу у розмірі 15 і 20 відсотків (відповідно), коли діяльність керівника за профілем діяльності збігається з наявним науковим ступенем.

4. За почесне звання «заслужений» встановлюється щомісячна надбавка в розмірі 20 відсотків. Надбавка за почесне звання встановлюється керівнику, якщо його діяльність за профілем збігається з почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням.

Дата і місце проведення конкурсу

01.11.2019 у приміщенні Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115, каб. 09

 

 

 

 

 

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.