КМДА Київська міська державна адміністрація


25 вересня 2020

Оголошення про проведення конкурсного відбору

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

відповідно до Порядку відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 89\89 (в редакції рішення Київської міської ради від 19.04.2018 № 495/4559), повідомляє про початок проведення конкурсного відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва на 2021 рік.
До участі у конкурсному відборі допускаються громадські об’єднання, які мають статус юридичної особи не менше ніж один рік до дати оголошення конкурсного відбору, діяльність яких поширюється на територію Святошинського району міста Києва.
Метою проведення конкурсного відбору є залучення громадських об’єднань до співпраці з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями шляхом реалізації розроблених ними проєктів, спрямованих на виконання завдань і заходів Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року», в частині підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення.
Конкурсні пропозиції подаються громадськими об’єднаннями за такими пріоритетними напрямами:
 1. Реабілітація та соціальний захист осіб з інвалідністю різних нозологій захворювань (крім осіб з вадами слуху та зору).
2. Реабілітація та адаптація осіб з вадами слуху та зору.
3. Проведення комплексної реабілітації та спеціалізованого консультування дітей та молоді з інвалідністю. 
4. Реінтеграція людей груп ризику (осіб, які звільняються з місць позбавлення волі).
5. Соціальна реабілітація учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та їх сімей.
6. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
7. Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
8. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
9. Соціальна реабілітація та залучення людей похилого віку до активної участі в суспільному житті міста.
10. Національно-патріотичне виховання молоді.
11. Абілітація, заходи із включення до місцевої спільноти, представництво інтересів, розумні пристосування для осіб з інтелектуальними порушеннями та членів їх сімей, які здійснюють опіку та догляд.
12. Надання інших соціальних послуг.

Для участі у конкурсному відборі громадські об’єднання подають:

1) заявку на участь у конкурсному відборі встановленої форми (додаток 2);
2) копію статуту громадського об’єднання;
3) копію рішення уповноваженого органу про внесення громадського об’єднання до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
4) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
5) коротку інформацію про діяльність та досвід роботи громадського об’єднання;
6) опис проекту за встановленою формою та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту (додаток 3);
7) звіт про використання бюджетних коштів за попередній рік з відповідними підтверджуючими документами (для громадських об’єднань, які отримали бюджетні кошти у попередньому році).
Учасник конкурсного відбору може подавати одну або декілька конкурсних пропозицій у друкованій та/або електронній формі.
Документи, подані учасником конкурсного відбору, засвідчуються на кожній сторінці підписом керівника та скріплюються печаткою громадського об’єднання.
Конкурсна пропозиція складається державною мовою.
Строк подання конкурсних пропозицій- 30 днів з дня оголошення про проведення конкурсного відбору.
Прийом конкурсних пропозицій здійснюється у Центрі соціальних служб Святошинського району міста Києва, за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 14-Б.

Телефони для довідок: 405 92 60, 273 55 89.

До уваги! Громадянам, які бажають бути присутніми під час відкритого захисту проектів як спостерігачі, необхідно надати кандидатури для включення до списку учасників засідання до 10.00 год. 23 жовтня 2020 року на електронну адресу: ruszn08@kmda.gov.ua

 Додаток 2
до Порядку відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва


Заявка на участь у конкурсному відборі

Назва громадського об’єднання, що подає конкурсну пропозицію
Назва пріоритетного напрямку
Назва проєкту
Відповідність проєкту оперативним цілям, завданням та заходам Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року
Загальна сума витрат для виконання (реалізації) проєкту, тис.грн
Очікуване фінансування з бюджету міста Києва, тис.грн
Мінімально необхідний обсяг витрат для виконання (реалізації) проєкту, тис.грн.
Терміни реалізації проєкту
Адреса громадського об’єднання Телефон, факс, e-mail
Прізвище, ім`я, по батькові голови громадськогооб’єднання


Підпис
керівника громадськогооб’єднання ______________ ______________
(П.І.Б.)
Печатка громадського об’єднання

Дата__________________


Дата реєстрації заявки *
Реєстраційний номер конкурсної пропозиції *
Підпис
*

* Заповнюється Організатором конкурсного відбору

 

Додаток 3
до Порядку відбору громадських об’єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва


Опис проєкту
для реалізації у ________ році


___________________________________________________________________
(назва проєкту)

Назва громадського об’єднання, яке подає проєкт

____________________________________________________________________


1. Загальна інформація про громадськеоб’єднання:

- дата створення ______________________________________________________
- предмет діяльності __________________________________________________
- структура та чисельність _____________________________________________
- джерела фінансування _______________________________________________
- наявність ресурсів для виконання проєкту_______________________________
- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів _________________
____________________________________________________________________


2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту

⦁ Мета проєкту
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

⦁ Цільова група, на яку спрямовано проєкт(з розподілом за статтю)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

⦁ Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проєкт.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 

 


⦁ План заходів з реалізації проєкту.

Етапи реалізації Опис заходів для здійснення етапу Термін реалізації етапу Результати здійснення етапу

⦁ Участь громадського об’єднання в реалізації проєкту (людські, фінансові ресурси тощо)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

⦁ Очікувані результати реалізації проєкту (вкажіть конкретні кількісні та якісні результативні показники)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

⦁ Можливість поширення досвіду реалізації проєкту.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

⦁ Кошторис проекту

№ п/п Назва статті витрат на реалізацію проекту Кількість, од. Ціна за одиницю, грн.. Вартість, грн.Загальна сума

* До кошторису не можуть бути включені такі види діяльності:
надання фінансової підтримки для участі в довгострокових навчаннях і тренінгах;
закупівля товарів будь-якого виду, що становить більше 60% бюджету;
видатки на придбання основних засобів;
будівництво та капітальний ремонт, придбання нерухомості;
створення фінансових фондів;
організація і проведення розважальних заходів;
проведення довгострокових наукових або технічних досліджень;
організація та проведення фуршетів, банкетів, обідів тощо;
здійснення діяльності релігійного або політичногохарактеру.

Підпис керівника громадського об’єднання______________________ (П.І.Б.)
Печатка громадського об’єднанняПри використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.