Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
 • Доступність
 • A-
  A+
 • Стара версія
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
офіційний вебпортал

Як створити будинковий комітет

Опубліковано 14 квітня 2024 року о 12:02

Якщо описувати «ідеальне місто», в якому кожному із нас було б затишно і комфортно жити та ростити своїх дітей, то перелік асоціацій був би приблизно таким: чисте, екологічно безпечне, інвестиційно привабливе, з достатньою кількістю робочих місць, з можливістю мати достойне житло, з розвинутою інфраструктурою, тощо. Ми хочемо, щоб на наших вулицях було світло, хочемо пити чисту воду, гуляти парками та скверами, а не споглядати з вікон хмарочоси чи заводи, нам би хотілося чесно і спокійно вести свій маленький бізнес, а дозвілля наших дітей щоб було безпечним та змістовним…

І ми переконані, що все це має забезпечити нам влада, але, чомусь забуваємо, що господарями свого міста є саме МИ – територіальна громада. Старі радянські стереотипи змушують нас вважати, що влада існує – окремо, а громада – окремо, і сьогодні саме це хибне уявлення стоїть на заваді розвитку багатьох громад в Україні. Насправді ж існують дієві форми участі громадян у вирішені місцевих проблем, однією з яких є створення та функціонування органів самоорганізації населення – ОСН.

Що ж таке ОСН та які його права?

Органи самоорганізації населення – це добровільні об’єднання громадян за територіальною ознакою. ОСН може бути створений на базі села, селища, багатоквартирного будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону чи міста.

Органи самоорганізації населення як представницькі органи в системі місцевого самоврядування створюються громадянами для представлення своїх інтересів та захисту своїх прав. ОСН є юридичною особою, має свідоцтво про державну реєстрацію, розрахунковий рахунок, печатку та власність.

 Головні завдання ОСН:

• представляти та захищати інтереси громадян, що проживають на території ОСН, перед органами місцевого самоврядування, органами державної влади, юридичними особами;

• покращувати організацію проживання громадян та вдосконалювати господарювання на території ОСН;

• забезпечувати задоволення побутових, культурних, соціальних та інших потреб жителів шляхом сприяння в наданні їм відповідних послуг.

Що можуть органи самоорганізації населення:

ОСН разом із депутатами представляють інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади.

ОСН вносять у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку та проектів місцевих бюджетів.

ОСН здійснюють контроль за якістю надаваних громадянам житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у житлових будинках ремонтних робіт.

ОСН долучаються до планування забудови території ОСН шляхом обов’язкової участі в обговоренні проектів містобудівної документації. За окремим рішенням місцевої ради ОСН може бути надане право обов’язкового узгодження проектів землевідведення під забудову на його території.

ОСН можуть лобіювати перед місцевою радою та міським чи сільським головою питання про відкриття нового магазину, надання соціальної допомоги мешканцям, введення нового чи відміну наявного транспортного маршруту, відкриття школи, дитячого садка, молодіжного клубу, спортивної секції, ремонт та реконструкцію комунальних мереж або будинків, благоустрій території, проведення свят, публічних акцій тощо.

ОСН разом із депутатами місцевих рад визначають пріоритети у використанні коштів з депутатського фонду, що надаються з місцевих бюджетів, домагаючись спрямування їх на допомогу виборцям.

ОСН мають можливість бути присутніми на апаратних засіданнях районних адміністрацій та сесіях районних і міської рад, можуть колективно оскаржувати дії чи бездіяльність комунальних служб перед головою ради та депутатами.

Місцевою радою ОСН може бути передано повноваження з контролю за розподілом коштів, які збираються з квартплати мешканців території ОСН, та коштів, призначених для проведення капітального ремонту будинків. ОСН разом із представниками ЖЕКу можуть визначати перелік та обсяг ремонтних робіт, брати участь у виборі виконавців ремонтних робот та прийнятті виконаних робіт.

ОСН мають право подавати свої пропозиції до постійної комісії з питань бюджету районної або міської ради, бути присутніми на засіданнях цих комісій та на сесіях, на яких затверджуються місцеві бюджети. ОСН міста зі спільної ініціативи можуть клопотати перед міським головою про внесення певних видатків до міського бюджету.

ОСН можуть сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку.

ОСН мають повноваження вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо благоустрою та здійснювати громадський контроль за дотримання Правил благоустрою населених пунктів (відповідно до закону “Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.05). ОСН можуть бути ініціаторами суботників, акцій з озеленення території, зі створення та ремонту дитячих майданчиків, лавочок та інших малих архітектурних форм. ОСН вправі подавати заявки про планування таких акцій до міської або районної ради й отримувати фінансування для їх проведення.

ОСН також можуть надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.

 Як створити ОСН?

Відповідно до чинного законодавства алгоритм створення органу самоорганізації населення виглядає таким чином:

• скликання зборів (конференції) жителів за місцем проживання, на яких приймається рішення про створення ОСН та обирається ініціативна група;

• звернення ініціативної групи до відповідної ради про надання дозволу на створення ОСН;

• розгляд питання про надання дозволу на створення ОСН відповідною радою;

прийняття рішення про надання дозволу на створення ОСН або про відмову в його наданні;

• проведення установчих зборів (конференції) органу самоорганізації населення, обрання керівництва ОСН, затвердження положення про ОСН;

• легалізація органу самоорганізації населення (через повідомлення або реєстрацію).

Не варто забувати і про відповідальність, яка покладається на ОСН – орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік повинен звітувати про свою діяльність на зборах (конференції) жителів за місцем проживання. ОСН має інформувати населення про своє місцезнаходження, час роботи і години прийому громадян.

Основними нормативними актами, що регулюють діяльність органу самоорганізації населення в Україні є Закон України «Про органи самоорганізації населення» та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Як створити будинковий комітет

 

1. Ініціювання створення ОСН

Ініціювати створення ОСН можуть лише збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо у них взяло участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу, тобто жителі, які зареєстровані за відповідним місцем проживання, досягли 18-ти років і не визнані судом недієздатними.

2. Підготовка зборів та конференції мешканців

Ініціативній групі необхідно визначитись із територією, на якій створюватиметься ОСН, - нею може бути або будинок, або кілька будинків. Тому створення ОСН в частині будинку - одному або кількох під'їздах буде неправомірним. Потім потрібно вирішити питання проведення загальних зборів жителів (конференції) з ініціативою створення ОСН. Для проведення конференції жителів багатоквартирного будинку спочатку потрібно провести збори жителів по під'їздах або по поверхах, на яких буде обрано представників на конференцію жителів.

Тому треба розбити свій будинок на "території" (під'їзди, поверхи), на яких цілком реально провести загальні збори жителів, тобто такі збори, на які зможуть прийти не менше половини або іншої кількості громадян, що проживають на даній території.

Одночасно потрібно скласти графік проведення всіх зборів та конференції.

3. Проведення загальних зборів з висунення представників на конференцію (перші збори, далі будуть тільки конференції)

Ознайомтесь із деякими рекомендаціями з їхнього проведення. Будь-які збори розпочинаються з реєстрації учасників. Бажано заздалегідь підготувати реєстраційні листи, у яких учасники ставитимуть підписи. Спочатку обирається голова та секретар зборів. Рішення зборів зазвичай ухвалюються більшістю голосів його учасників. Голова зборів повідомляє учасникам зборів інформацію про кількість присутніх. Після того, як легітимність, тобто законність, зборів визначено, на голосування ставиться проект порядку денного. Основне його питання - обрання представників на конференцію жителів будинку з ініціювання створення ОСН і з обрання будинкового комітету. Не зайвим буде на зборах вирішити питання й персонального складу будинкового комітету, і, в першу чергу, почути побажання мешканців - кого вони бачать головою органу самоорганізації населення у своєму будинку.

І найголовніше - всі збори мають бути запротокольовані та підписані головою і секретарем.

4. Проведення конференції з ініціюванням створення будинкового комітету (перша конференція)

Після того, як проведено загальні збори по під'їздах (поверхам) та обрано представників на конференцію, настає черга самої конференції. Процедура проведення конференції подібна загальним зборам. Всі учасники реєструються. При цьому Закон України "Про органи самоорганізації населення" ставить жорсткі вимоги до їхньої реєстрації - необхідно скласти списки учасників конференції, у яких треба зазначити прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, серію і номер паспорта, домашню адресу кожного учасника. Після обрання голови і секретаря конференції потрібно порахувати та оголосити кількість присутніх.

Прийняти порядок денний конференції:

- ухвалення рішення про ініціювання створення в будинку органу самоорганізації населення - будинкового комітету;

- назва будинкового комітету;

- затвердження основних напрямів діяльності будинкового комітету;

- територію, у межах якої має діяти будинковий комітет;

- обрання ініціативної групи, члени якої представлятимуть інтереси жителів - учасників конференції в міській раді.

5. Отримайте дозвіл на створення будинкового комітету. Після проведення зборів до міської ради подаються такі документи:

- заяву про створення ОСН;

- протокол зборів (конференції) із вказівкою основних напрямів діяльності створеного будинкового комітету;

- список учасників конференції із вказівкою прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника; протоколи загальних зборів жителів, на яких обиралися представники на конференцію. Подані документи розглядаються в структурних підрозділах міської ради, готується відповідний проект рішення. Рішення міської ради про надання дозволу на створення ОСН доводиться до відома жителів у встановленому порядку.

6. Обрання органу самоорганізації населення та затвердження Положення про ОСН.

Положення про будинковий комітет. У Положенні про ОСН обов'язково зазначається:

- Назва та юридична адреса.

- Основні завдання та напрями діяльності.

- Права та обов'язки членів ОСН (для керівника та секретаря вони регламентуються статтями 22 та 23 Закону України "Про органи самоорганізації населення").

- Територію, у межах якої діє ОСН

- Термін повноважень будинкового комітету та порядок його дострокового припинення (законом термін повноважень ОСН обмежений терміном повноважень місцевої ради, яка дала дозвіл на діяльність будинкового комітету, тобто він може бути і меншим, але, у будь-якому випадку з черговими новими виборами до ради має відбутися і чергове переобрання самого будинкового комітету).

- Порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності.

- Порядок припинення діяльності ОСН.

- Інші питання щодо діяльності будинкового комітету, - як правило, юридичний статус - порядок легалізації, структура органів управління (наприклад, наявність комісій з напрямів діяльності - житлово-комунальне господарство, впорядкування двору, соціальна робота, дозвілля дітей та молоді та ін.) тощо.

7. Проведення конференції з обрання будинкового комітету (друга конференція)

Після отримання дозволу міської ради на створення ОСН необхідно скликати вже другу конференцію (збори) жителів за місцем проживання. Порядок її проведення та ухвалення рішень залишається тим самим, що і для перших зборів. На цій конференції жителі повинні затвердити вищезгадане Положення про ОСН - будинковий комітет, необхідно обрати сам орган самоорганізації населення у складі керівника, заступників, секретаря, інших членів. До того ж учасники зборів самі визначають загальну кількість членів свого будинкового комітету. Жителям важливо одразу визначитися - яким чином вони легалізуватимуть свій будинковий комітет - шляхом реєструвати його з набуттям статусу юридичної особи, або письмовим повідомленням виконавчого комітету міської ради. З метою реєстрації ОСН збори повинні ще обрати своїх уповноважених представників, які і подадуть засновницькі документи до виконавчого комітету міської ради.

8. Легалізація будинкового комітету

Легалізація, котра завершує етап створення ОСН, є обов'язковим заходом, оскільки лише після неї орган самоорганізації населення може вступати у правовідносини з місцевою владою та іншими організаціями, може починати здійснювати свої повноваження. Закон визначає два можливі способи легалізації ОСН - реєстрація та повідомлення про заснування. Наслідком реєстрації є набуття ОСН статусу юридичної особи. Для потреб представництва інтересів усіх мешканців реєстрація не є обов'язковою, достатньо легалізації будинкового комітету шляхом повідомлення, для чого керівникові будинкового комітету потрібно направити до виконавчого комітету міської ради письмове повідомлення про створення будинкового комітету разом із необхідними документами: - копією рішення міської ради про надання дозволу на створення ОСН; - протоколом зборів (конференції) жителів за місцем проживання; - положенням, затвердженими зборами (конференцією) - у 2-х примірниках; - персональним складом членів ОСН із вказівкою прізвищ, імен та по батькові, року народження, місця помешкання.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux