КМДА Київська міська державна адміністрація


26 вересня 2023

Щодо порядку повідомної реєстрації колективних договорів підприємствами Святошинського району

Колективний договір є важливим інструментом у забезпеченні соціально-економічних прав та інтересів працівників. Його укладання сприяє установленню чітких умов праці, зарплати, робочого часу та інших аспектів працевлаштування.

Укладення колективного договору та його реєстрація є обов'язковими для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України, статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Таке формулювання розцінюється як «повинні бути зареєстровані», а не «можуть бути зареєстровані».

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (із змінами) затверджено Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі – Порядок № 115). Чинна редакція Порядку повідомної реєстрації, відповідно до якої реєструються колдоговори, затверджена саме Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768 і набула чинності 31.08.2019.

Повідомна реєстрація проводиться з метою забезпечення можливості врахування умов колективних договорів під час розгляду індивідуальних і колективних трудових спорів, які можуть виникнути в результаті застосування норм цих договорів, а також засвідчує автентичність примірників і копій, поданих на реєстрацію.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі. Отже, набрання чинності колективним договором не залежить від його реєстрації.

Повідомну реєстрацію колективних договорів у м. Києві здійснюють районні в місті Києві державні адміністрації.

Відповідно до п. 4 Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації «Про внесення змін до структури, чисельності керівництва та структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації» від 07.08.2023 за № 486 в апараті райдержадміністрації утворено Сектор з питань праці та соціально-трудових відносин до повноважень якого перейшла функція повідомної реєстрації колективних договорів (контактний тел. (044) 424 02 58).

Для подачі документів на повідомну реєстрацію колективного договору необхідно звернутись з повним пакетом документів до центру надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: просп. Берестейський, 97, м. Київ, 03115.

Телефони контактного центру (044) 202-60-38; (044) 202-60-39. 

Електронна пошта: [email protected].При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.