Головна  →  Оголошення  →  23 листопада 2023

До уваги суб’єктів господарювання!

Святошинське районне управління ГУ ДСНС України у м. Києві повідомляє, що Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2023 р. № 1143 внесено зміни до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від від 5 червня 2013 р. № 440. 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки 

1. У пункті 2:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“2. Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС чи засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.”;

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Суб’єкт господарювання протягом місяця з дня подання декларації може повторно подати відповідну декларацію з уточненими достовірними даними будь-яким зазначеним способом.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. Пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС, адміністратором центру надання адміністративних послуг або ДCНС, а в разі надсилання рекомендованим листом - дата відбитка поштового календарного штемпеля.”.

3. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Опрацювання та реєстрація декларації здійснюються через інформаційну систему ДСНС і засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.”. 

4. У додатку до Порядку:

1) після слів “ДЕКЛАРАЦІЯ № _______ відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки” доповнити словами:

 

Первинна

 

Оновлена до декларації
реєстраційний номер _________________________

 

 

 

  

2) у пункті 2 слова “(прізвище, ім’я, по батькові)” замінити словами “(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)”;

3) пункт 6 після слова “район” доповнити словами “, населений пункт”.

4) пункт 8 після слів “функційне призначення” доповнити словами “, ступінь вогнестійкості”, а після слова “район” - словами “, населений пункт“.

Перейти до спискуВерсiя для друку